U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
2% z daní

2% z daní pre naše deti

Vedenie materskej školy a výbor Združenia rodičov ďakuje rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli svojimi 2% z daní na rozvoj materskej školy.

Doteraz boli zo získaných prostriedkov zakúpené:

 • Učebné pomôcky na dopravnú výchovu – malé dopravné ihrisko do telocvične
 • Kalendár počasia
 • Odborné knihy
 • Detský nábytok - kuchyňky do všetkých tried, nábytok na hračky
 • Nábytok do detských šatní
 • Digitálny fotoaparát
 • Antialergické vankúšiky na spanie pre všetky deti
 • Učebné pomôcky na literárnu a jazykovú výchovu
 • Dva elektrické klávesové nástroje na hudobnú výchovu a spevácky krúžok
 • Šatníkové skrinky do všetkých tried
 • Moderné učebné pomôcky k interaktívnej tabuli
 • Záhradné vybavenie na školský dvor

Dokumenty na stahnutie

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane: PDF 
Potvrdenie o zaplatení dane: PDF
 

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.