U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
O nás

O našej materskej škole

Materská škola U Sloníka Dostojevského 2267/27 patrí do mestskej časti JUH I. v Poprade. Situovaná je v dvojposchodovej  účelovej budove.

1. septembra 2008 materská škola bola zlúčená so základnou školou a vznikol jeden subjekt Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad.

Disponuje priestrannými, svetlými farebne zladenými triedami, novou telocvičňou, veľkým dvorom na hranie s pieskoviskami, preliezačkami a krásnym altánkom. Vybavenie spĺňa hygienické a bezpečnostné normy a je uspôsobené potrebám detí predškolského veku. Predškolské zariadenie má 6  tried a poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na  individuálny a starostlivý prístup k deťom vo veku od 3 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Filozofia školy

Spoločnou cestou – Aby nám všetkým, deťom aj rodičom, bolo dobre....

Čo ponúkame deťom

 • farebnú, esteticky zladenú škôlku
 • novú telocvičňu
 • pekné, atraktívne hračky (neustále vylepšujeme)
 • záujmové  a športové aktivity
 • kultúrne akcie v priestoroch materskej školy (divadlá, koncerty, kúzelník so živými zvieratami)
 • udržiavaná záhrada s altánkom
 • stravovanie s dostatkom ovocia a zeleniny
 • pitný režim

Čo ponúkame rodičom

 • profesionalitu personálu
 • kvalifikovanú pomoc
 • priateľský postoj
 • partnerstvo
 • ochotu spolupracovať
 • šetríme čas rodičom – krúžky, plávanie
 • voľný vstup do škôlky
 • požičiavanie odbornej literatúry

Aké sme učiteľky

 • ochotné
 • príjemné
 • kvalifikované, s vysokoškolským vzdelaním
 • komunikatívne
 • profesionálne
 • neustále sa vzdelávajúce
 • priateľské

Čo nechceme v našej materskej škole

 • agresívne deti
 • ľahostajných a nevšímavých rodičov
 • nevhodné hračky

Navigácia

Kontaktné údaje

PhDr. Taťána Staneková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Základná škola s materskou školou
Dostojevského 2616/25
058 01 Poprad
Slovenská republika

+421 (52) 77 41 566

stanekova@skolka-uslonika.sk
www.skolka-uslonika.sk

Novinky

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.